Leder lørdag 5. mars 2016

Miljøtiltak som virker mot sin hensikt

I et velment ønske om å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren vedtok Stortinget i fjor tiltak som skulle øke innholdet av biodrivstoff i diesel og bensin. Partiet Venstre var pådriver, og miljøbevegelsen applauderte. Dette ble sett på som et viktig skritt i retning av «det grønne skiftet».