Galskapen fortsetter

For hvert ord terroristen sa, ble saken hans bare dårligere og dårligere.

Gjensynet med terroristen og massemorderen Breivik ble en enda mer absurd forestilling enn man kunne vente. Etter at Breivik fikk forklare seg onsdag, er det fire inntrykk som har festet seg. Han har forandret seg svært lite siden 22. juli-rettssaken. Det er vanskelig å se at han har tatt skade av tiden i isolasjon. Han er like gal og forkvaklet som vi kjenner ham. Og ikke minst, han er en svært farlig mann.