Kronikk påskeaften 26. mars

Fotografer ser

Visste du at i Trondheim utdannes de aller fleste av landets fotografer? Norsk Fotofagskole holder til i Ila og drar utenlands med sine elever, hvert år, til Berlin eller Marokko.

Alltid, har jeg latt meg fascinere av arbeid som metode. Alltid har jeg opplevd at det har frigjort fornøydhet. Vi ønsker oss alle et godt liv på jorden med en inntekt, som gjør at vi har mat på bordet. Alltid har jeg sagt at mennesker får det best når de følger sitt hjerte og velger et yrke ut ifra egen lyst og eget ståsted, og ikke ut ifra foreldres angst for en fremtid som «noen» eller et jag etter mer, i håp om at det skal gjøre livet bedre. De som følger den indre stemmen, jobber som oftest 12 timer i døgnet, fordi de elsker det.