Kommentar

Ikke expert på hva som er smart

Kollektive arbeidsavtaler er noe av det lureste et samfunn kan drive med.

Fagforeningsknusing, maktforskyvning fra arbeidstagere til arbeidsgivere, et nytt, hardere og kaldere arbeidsliv. Påstandene er mange om utviklingen i arbeidslivet. Noe av det er riktig, men ikke alt. Den siste tilgjengelige statistikken over antall fagorganiserte viser at det i 2014 var en økning. Side 2011 har antall organiserte i landsdekkende fagorganisasjoner økt med 90570 personer, til 1780 000. Utviklingen for 2015 blir kjent i mai.