Kommentar

Ikke håp uten Klæbu på ja-siden

Hvis flertallet i Klæbu skulle finne på å stemme nei til det som bør være en av landets mest opplagte sammenslåinger, er det ikke håp for Jan Tore Sanners kommunereform.

Mye beror på skjære tilfeldigheter. Det er Klæbu kommune et eksempel på. Med de to stemmene fra Sosialistisk Folkeparti på vippen ved avstemningen i Stortinget i 1963 om den forrige kommunereformen, ble det bestemt at Klæbu fortsatt skulle være egen kommune. For alle praktiske formål er Klæbu en del av Trondheim. 68 prosent av klæbyggen arbeider utenfor egen kommune – norgesrekord i utpendling. Handelssentrene på Tiller er like naturlige handlemål for kunder fra Klæbu som fra Leinstrand, Heimdal og andre deler av det sørlige Trondheim. Klæbu er like mye bygd i Trondheim som Bratsberg og Leinstrand. Forskjellen er at de to nevnte formelt har vært del av Trondheim siden 1964.