Kommentar

Bønder, beitedyr og butikk

Under radaren til folk flest pågår det en kamp om hva slags landbruk vi skal ha. Det bør angå flere enn bøndene.

Så lenge norske forbrukere og velgere er mest opptatt av billig mat og egentlig ikke bryr seg stort om hvor den kommer fra eller hvordan den er produsert, ender vi opp med et landbruk de fleste egentlig ikke ønsker. Samtidig ser vi også at flere bryr seg om jordvern, kulturlandskap og økologisk mat.