Kronikk lørdag 9. april

Hvor ble det av blåveisen?

I disse dager legger mange vårturen til Ladestien. Før var det mye blåveis her, men nå er den nesten helt borte. Hva har skjedd med det kjente og kjære vårtegnet?

Først litt blåveisbiologi: I Norge er blåveis vanligst på kalkrik grunn i Trøndelag, på Østlandet og Sørlandet både i godt drenert barskog og i løvskog. Den er varmekjær og stiller ganske store krav til sommervarme for å få fram modne frø. Blåveisknoppene dannes om høsten og ligger godt beskyttet av silkehår gjennom vinteren. Dermed trenger de kort tid på å starte blomstringen og kan utnytte lyset før trærne får løv. Bladene til blåveisen er vintergrønne, men det er fjorårets blad vi ser når snøen smelter. Nye blader kommer om sommeren og da visner de gamle ned. Blåveistuene har ikke krypende jordstengler slik som hvitveis, og derfor finner vi tepper av hvitveis, men tuer av blåveis. En blåveisblomst varer normalt i 1–2 uker og kan gi 10–30 frø.