Kronikk lørdag 16. april

Det er nok nå, VG

Norsk idrett har fått en klar melding fra sin viktigste økonomiske bidragsyter, staten. Med offentlige penger følger det en større forventning til åpenhet knyttet til økonomi enn det som har vært praktisert til nå.

VG skal ha ros for å ha vært pådriveren for dette. Idretten trengte et puff på et område der det er tydelig at omverdenens forventinger til endring har vært større enn idretten selv har forstått.