Leder tirsdag 19. april 2016

Si ja til prøveprosjektet i Innherredsveien

I dag sier forhåpentligvis både formannskapet i Trondheim og fylkesutvalget ja til et prøveprosjekt med tofelts vei i deler av Innherredsveien.

Tofelts miljøgate: Selberg Arkitekter foreslo allerede i 2006 å gjøre om Innherredsveien til tofelts miljøgate med brede fortau, som gjør det attraktivt å drive butikker. Nå vedtar trolig formannskapet et slikt prøveprosjekt. 

Dermed vil den såkalte miljøgaten være et skritt nærmere realisering. Beboerne i området gleder seg, men denne saken handler om mer enn en enkelt gate, den er en viktig del i en større helhet som handler om å gjøre Trondheim til en bedre by å bo i.