Kronikk onsdag 20. april

2016 – året for den virtuelle klemmen

Vil vår emosjonelle intelligens forvitre når fysisk kontakt erstattes med en virtuell klem?

Tilstedeværelse og nærhet i relasjon betyr mye for oss mennesker. En fysisk klem har stor effekt. Teknologiske fremskritt har de siste 5–6 årene endret måten vi mennesker samhandler og kommuniserer på. Jeg hyller teknologisk innovasjon som bidrar til å effektivisere og rasjonalisere måten vi jobber og samhandler på. Men mister vi noe som mennesker hvis selv en så viktig ting som en klem blir digital, virtuell og spres over digitale bredbånd? Spørsmålene knyttet til konsekvensen av det er betimelig å sette på agendaen i våre hoder, da de fleste av oss står midt i utviklingen. Forskning vil nok gi svar. Det blir interessant å se effekten, ikke minst å se om tiden vi legger ned i virtuell kommunikasjon tjener formålet.