Kronikk lørdag 23. april

Et bilde av oss selv

Det har vi alle. Like sikkert som vi har tatt et selfie, så har vi også et levende indre visuelt bilde.

Dessverre står det ikke så bra til med de fleste av oss, i så måte. Vi har for uvane å trekke oss selv ned med tankene. Gjerne i form av sammenligninger med andre, og vi er redd for å ikke strekke til. Når vi først har et selv, så er det best å ha et godt et. Dårlig selvbilde suger. Bakenfor selvet, som ikke er annet enn oppsop av tanker basert på opplevelser, finnes essensen, og den gjør ikke krav på om du er bra eller dårlig. Essensen i deg bare er og den støtter deg bestandig. Det er dit vi må gå for å styrke oss.