Leder lørdag 23. april 2016

Uforsvarlig å mangedoble produksjon av laks

Til tross for store problemer med lakselus, massedød og rømming, forurensing og forgiftning, skal laksenæringen femdobles de neste 30 årene.

Oppdrett: Næringen sliter med lakselus og andre biologiske utfordringer. 

Politikere mener oppdrettslaksen kan bli den nye oljen og vil fem-, seksdoble produksjonen. En slik vekst er helt uforsvarlig. Næringens store miljøutfordringer må løses før man kan tenke på utvidelser.