Signert onsdag 27. april 2016

Samlet Trøndelag under spredt ledelse

Denne uka skal fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag vedta sammenslåing av trøndelagsfylkene til ett Trøndelag.

Ola T. Lånke synes det er uforståelig at den nye Trøndelag-regionen skal ha den administrative ledelsen i Steinkjer.  Foto: Ingrid Skjøtskift, Adresseavisen

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen benyttet anledningen i lørdagsavisen (23/4) til å koste på seg det hun kalte «litt hemningsløs kjærlighet til Trøndelag». Vi forstår at også en politisk redaktør kan fristes til festtaleretorikk iblant, men denne gang følte vi at det ikke stemte helt. Det skyldtes ikke sammenslåingen i seg selv, men måten det nye regionfylket er tenkt organisert på.