Kommentar

Stolleken etter Samlingen på Stiklestad

Når festtalene har forstummet er det mange utfordringer som må løses i et sammenslått Trøndelag.

Onsdag er det duket for en ny historisk begivenhet på Stiklestad og denne gangen er det ikke en strid. Da vedtar politikerne å samle trøndelagsfylkene til en region. Allerede fra nyttår blir fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til ett stort fylkesting. At det kan bli krevende å finne store nok møterom for en så stor forsamling, er den minste utfordringen.