Leder mandag 2. mai 2016

Retningen er viktigst i jordbruksoppgjøret

Denne uka kommer statens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Landbruksminister Jon Georg Dale vil helt sikkert legge betydelig færre millioner på bordet enn jordbrukets krav om 860 millioner kroner.

Våronn: Mans traktorene durer på jordene, forhandler man om årets landbruksoppgjør. 

Men minst like viktig som oppgjørets størrelse i kroner og øre, er fordelingen av pengene og retningen på landbrukspolitikken.