Kronikk:

I denne streiken vil ingen av partene reiselivets beste

Når pampene i NHO og Fellesforbundet barker sammen, står reiselivet igjen som den store taperen

Kritisk til streik: Mikael Forselius, som er sjef på Røros Hotell, ber partene i hotellstreiken ta til fornuft. 

Reiselivet sliter og det har det gjort i mange år.