Kommentar

Forandring krever politisk lederskap

Politikere som sier «vi vet hva vi har, men ikke hva vi får» fører folk bak lyset.

Valgresultatet i de ni trønderske kommunene som gjennomførte folkeavstemning mandag, var lett å forutse på forhånd. I de kommunene der politikere og kommuneledelse anbefalte å stemme ja, ble det et tydelig ja. Men i de kommunene der de samme politikerne anbefalte å stemme nei, ble det klare nei-flertall. Og det er ikke så enkelt som å vise til sentrum og periferi.