Leder torsdag 26. mai 2016

Kostbart tivoli, godt innlegg i campusdebatten

De skal ha for kreativiteten, E.C. Dahls Eiendom. De lanserer forslag om en gondolbane fra Leüthenhaven, via St. Olavs til Gløshaugen.

Campusforbindelse: Bygg gondolbane, foreslår E.C. Dahl Eiendom. 

Sannsynligheten for at ideen blir realisert, er ikke altfor stor, men utspillet er en spennende inngang til den viktige diskusjonen om lokalisering av NTNUs mange forgreninger.