Kommentar

Komikveld i kommunen

Dersom ikke Ørland og Bjugn klarer å slå seg sammen, hvilke kommuner skal da kunne klare det?

Det er gamle kjente som mandag avgjør om de skal slå seg sammen. Det er ikke mer enn drøye to år siden det sist var folkeavstemning om kommunesammenslåing mellom de to fosenkommunene Ørland og Bjugn. Da sa et overbevisende flertall i Ørland ja til å slå seg sammen med Bjugn. Problemet var at det var omtrent akkurat like mange i Bjugn, 64 prosent, som sa nei til Ørland.