Kronikk

«Verden kan stå foran et sammenbrudd i produksjonen av helt sentrale matvarer»

Denne uka samles eksperter fra nær 100 nasjoner i Trondheim for å diskutere hvordan disse utfordringene kan løses.

VIKTIGE: Bier er svært viktige for pollinering av planter og frukttrær, men bestøvningen av planter til menneskeføde og dyrefor er i ferd med å svikte. 

Verden trenger stadig mer mat. For at denne skal produseres, må vern og bruk av naturen bli to sider av samme sak.