Kronikk

«Er det greit når mennesker med utviklingshemming må «særbehandles» for å kunne delta i aktiviteter?»

Inkluderingen av mennesker med utviklingshemming er i ferd med å bli glemt på alle politikkområder.

«Særbehandling»: NRK Midtnytt hadde nylig en reportasje der mennesker fra et dagsenter «fikk» Hugos tivoli for seg selv. Er det greit når mennesker med utviklingshemming må «særbehandles» for å kunne delta i aktiviteter? spør kronikkforfatteren. 

For noen uker siden så jeg et oppslag på NRK MidtNytt hvor en gruppe mennesker fra et dagsenter i Trondheim «fikk» besøke et tivoli i Trondheim utenfor kunngjort åpningstid.