Kronikk

Museet må utvikle seg

Trøndelag folkemuseum har behov for å ta i bruk deler av museumsområdet som ligger utenfor nåværende gjerde. Dette har ført til sterke reaksjoner fra naboenes side.

Om få år er 2016 historie. Hvis friluftsmuseene ikke utvikler seg blir de stående som romantiske, men foreldede monumenter over en svunnen tid. Hvis vi som ansvarlige historieformidlere skal sikre at våre museer er relevante og interessante for publikum nå og i fremtiden må vi følge med i tiden og skape fornyelse. Det gjelder også Sverresborg, et av landets største folkemuseer, byens største museum, og en kunnskaps- og opplevelsesoase for hele byens befolkning og tilreisende - ikke minst den oppvoksende slekt. Ca 250.000 mennesker besøker museets anlegg årlig. Nærmere 20.000 barn og unge deltar i ulike undervisningsopplegg.