FRIPENN

Folkets nei er en distraksjon

Demokrati er på mange måter en fin styreform, så lenge man ikke lar folket blande seg for mye opp i styringen.

Kommunereformen: Statsråd Jan Tore Sanner (H) vil bruke tvang, Marit Arnstad (Sp)(t.v.) vil oppheve tvangsvedtak og Ingvild Kjerkol tror frivillighet er best. 

Det ruller en sang over landet, og det er den gode, gamle slageren fra 1994: «Vi sei nei, nei, nei. Åpne grenser, åpen port, men vi gir’kje nøklan bort». Med et sukk registrerer den store kommunereformator at han må i gang med samme tungvinte strategi som alltid må brukes når noen har vært dumme nok til å spørre folket: Morske seg til i røsten og gjøre det helt klart at den som vil sentralisere simpelthen ikke kan ta nei for et svar.