Er det pengene eller politikerne som styrer Trondheim?

Det er grunn til å spørre om det er hensynet til utbyggere eller hensynet til samfunnet som er viktigst for Trondheims politikere.

Plasseringen av nye Jakobsli skole er litt av et mysterium. En for de fleste underlig forestilling har ført til at skolen er flyttet vekk fra stedet som var best egnet, inne på det nye Overvik-området. Nå er skolen skjøvet ut av området, til ei tomt det er knyttet store konflikter til. Den nye skoletomta ligger innenfor et vernet jordbruksområde og vil garantert møte innsigelser fra staten. Det kan i beste fall føre til store forsinkelser.