Kronikk

«Vi ser en tendens til ensretting av byens havner. De blir likere, streitere og ryddigere»

Blir havneområdene noe streitere nå, så vil ordet «havn» kunne bety noe annet om 50 år enn det gjør i dag. Vi må diskutere den sjønære byutviklinga.

Havn uten båter: Bystyret i Trondheim har vedtatt en bydelsplan for Nyhavna som i praksis innebærer at havnefunksjonenen forsvinner fra området, skriver kronikkforfatteren. 

Alle elsker sjøen. Nesten. Det er i hvert fall knapt noen øvre grense for hva folk er villige til å betale for å bo nær sjøen, og samtidig sentralt i byene. At det blir rift om byenes havnefronter er derfor ikke vanskelig å forstå.