Kronikk

Sykefraværet i Trondheim øker. Det er et lederansvar å ta de vanskelige samtalene

Maktpartiene i Trondheim har forsømt seg i arbeidet for å få ned sykefraværet. Det betaler vi en høy pris for.

Bystyret vedtok i 2014 at fraværet skal ned til 8,8 prosent i løpet av 2016. Man kunne like gjerne vedtatt fint vær, skriver Ingrid Skjøtskift(H).   Foto: ILL: Faksimile Adresseavisen

Med jevne mellomrom tar Adresseavisen opp temaet: At sykefraværet i Trondheim er «uforklarlig» høyt, og at «politikerne» toer sine hender. Det er en del av sannheten. I tillegg kommer store unnlatelsessynder fra Arbeiderpartiet og de andre maktpartiene. Kanskje pustet man så lettet ut da fraværet sank til under ti prosent i 2010 at man trodde dette var starten på en ny trend. Og at sykefraværet bare skulle fortsette i positiv retning.