Leder fredag 10. juni 2016

Det er politikerne som skal styre byutviklingen

Den siste uken har Adresseavisen sett nærmere på de planlagte utbyggingene på Overvik og Øvre Rotvoll.

OVERVIK: Uenighet om hvor den nye Jakobsli skole skal ligge. Bildet viser øvre del av Overvik Gård. 

I disse områdene på østsiden av byen kan det komme boliger til over ti tusen innbyggere. I alt går nesten tusen dekar matjord tapt.