Cowboybransje på grunt vann

Kamskjellfangst har ennå ikke klatret så høyt i utviklingsstigen at bransjen og myndighetene har brydd seg med å gjøre næringen trygg.

Profesjonell dykking for å plukke kamskjell kan sammenlignes med pionerdykkingen i Nordsjøen. Det gir et nyttig perspektiv på hvor kamskjelldykkingen står utviklingsmessig, økonomisk, formelt og moralsk. Med fare for liv og helse tok de tidlige oljedykkerne oppdrag som var godt betalt og ga dem status. Hvis liv og helse hadde vært vurderingskriterier, skulle mange av dykkeoppdragene ikke vært utført. Dessverre var det andre hensyn som veide tyngre: Dykkernes økonomi og oljeselskapenes inntjening.