Kronikk

Bompengesystemet er modent for en revisjon

Det er absolutt grunn til å se på hele innkrevingssystemet på nytt, slik at det kan bli mer rettferdig og effektivt.

Bomsystemet: Kronikkforfatteren peker på tiltak som kan gjøre bompengesystemet i Trondheim mer rettferdig enn i dag.   Foto: Vegard Eggen

Personbiltrafikken i Trondheim har økt i 2015 og 2016 etter flere års nedgang. Adresseavisen har flere oppslag om hvordan ulike personer mener man skal snu den uønskede trenden slik at man kan oppfylle Bymiljøavtalen som forutsetter nullvekst i personbiltrafikken.