Den arrogante Oslo-makta

Verdier skapes stort sett langs kysten, ikke i Oslo, der Norges Bank styrer verdens største sparegris.

Universitet, grunnlov, parlament, språk, kulturelle fellestrekk og en sentralbank er ofte ingredienser i en ny nasjon. For 200 år siden hadde Norge de fleste kjennemerkene på en selvstendig stat, men manglet en bank. Stormaktene hadde gitt Norge til Sverige. Det var ikke så mye å gjøre med, to år etter det dramatiske året 1814. Men en sentralbank, det kunne et uselvstendig Norge skaffe seg. Derfor var vedtaket om Norges Bank i 1816 viktig i nasjonsbyggingen, selv om det ennå tok 89 år før Norge ble en selvstendig stat.