Leder torsdag 16. juni

Livsfarlig ukultur står bak eksklusiv delikatesse fra havet

Arbeidstilsynet har ikke noe å være stolt av i sin håndtering av kamskjellnæringen og dykking etter en av havets aller mest eksklusive delikatesser.

Adresseavisen har avdekket en ukultur i den lille, men økonomisk lønnsomme, virksomheten der det dykkes og håndplukkes kamskjell. Oppslagene den siste uken har dokumentert at yrkesdykking etter kamskjell er det aller farligste yrket i Norge. Dykkere har tatt lett på sikkerhetskrav. Sakene har videre dokumentert at Arbeidstilsynet har vært raus med å tillate dispensasjoner. Kamskjelldykking i Nordland har foregått helt utenfor det statlige tilsynets kontroll.