Leder fredag 17. juni 2016

Vi bør ha råd til å holde oss med profesjonelle korps

I dag legger regjeringen fram langtidsplanen for Forsvaret. Luftforsvarets musikkorps er i faresonen.

I dag kan framtiden for Luftforsvarets musikkorps blir avgjort. I forgrunnen Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen.  Foto: Rune Petter Ness

Planen innebærer en omfattende omstrukturering av Forsvarets virksomhet med nedleggelse av baser og fjerning av et stort antall stillinger. Samtidig er det ventet at det blir foreslått å øke bevilgningene med 150 milliarder kroner, blant annet til tunge investeringer i kampfly og ubåter.