Leder fredag 17. juni 2016

Vi bør ha råd til å holde oss med profesjonelle korps

I dag legger regjeringen fram langtidsplanen for Forsvaret. Luftforsvarets musikkorps er i faresonen.

I dag kan framtiden for Luftforsvarets musikkorps blir avgjort. I forgrunnen Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen. 

Planen innebærer en omfattende omstrukturering av Forsvarets virksomhet med nedleggelse av baser og fjerning av et stort antall stillinger. Samtidig er det ventet at det blir foreslått å øke bevilgningene med 150 milliarder kroner, blant annet til tunge investeringer i kampfly og ubåter.