KRONIKK

Sikkerhet i det førerløse samfunnet

Automatisering i seg selv gir ikke bedre sikkerhet. Den fører til ny sårbarhet som kan redusere evnen til å gripe inn ved uventede og kritiske hendelser.

Robotene kommer: Førerløse biler testes i Trondheim. Forskerne peker på at også førerløse biler er utsatt for ulykker. 

Teknologioptimister har grunn til å være glade om dagen. I transport forskes det intenst på førerløse systemer både når det gjelder biler, tog, fly og båter. Dette kan gjøre ting lettere, billigere og frigi tid til å gjøre andre ting når vi er på reise. Har vi alle grunn til å se lyst på framtida – ikke bare teknologioptimistene?