Kronikk

Vi pensjonister er ikke en utgiftspost

Våre politikere må ikke utvikle en holdning som skaper et inntrykk av at eldre mennesker ikke lenger har noen verdi.

Pensjonister: Når våre stortingspolitikere diskuterer budsjetter og økonomi, trekker de til stadighet frem at antallet pensjonister øker og at dette fører til en økt utgift for staten, mener kronikkforfatteren. 

Det virker som politikerne i en del sammenheng har en holdning til pensjonister som burde vært gjenstand for en større debatt. Ikke minst når det gjelder pensjonistenes økonomi.