Leder tirsdag 28. juni 2016

Ikke vinterpark i Gråkallen for enhver pris

Bygningsrådet i Trondheim sier i dag ja til at Gråkallen vinterpark skal få slippe å betale for gang- og sykkelvei.

Det planlagte skianlegget ved Gråkallen vil komme i dette området. 

Reguleringsbestemmelsene sier at vinterparken, i tillegg til gang- og sykkelvei, skal betale for ny parkeringsplass og sørge for at det gamle alpinanlegget ved Vintervannet tilbakeføres til naturen. Dette ville til sammen ha kostet cirka 100 millioner kroner. Så mye penger har ikke vinterparken.