Signert

Store endringer i Elgeseter gate

Elgeseter gate skal være både bygate og innfartsåre til Trondheim. For å møte begge behovene vil det bli testet ut ulike løsninger de neste årene.

Neppe kulvert: Superbusser og biler skal fram, samtidig skal det kry av kaféer og fotgjengere i en av byens viktigste gater. 

Planleggingen av Elgeseter gate har pågått over flere år. Det er mange motstridende interesser som skal ivaretas når funksjonene i hovedpulsåren gjennom vårt nye bycampus skal fastsettes. Sammen med campusutviklingsprosjektet på NTNU tenker Technoport og Miljøpakken å prøve ut nye løsninger i årene som kommer.