Kronikk

Matoase på Dora?

Nyhavna er i støpeskjeen. På bakgrunn av studentprosjekter utført våren 2016 på NTNU, vil vi bidra med en visjon om en grønn næringshage på taket av Dora

Skribentene, i samarbeid med flere bedrifter, ønsker å tenke nytt om taket på Dora. Illustrasjon: Eksperter i team - Urban dyrking 2016, NTNU 

I framtidens byer vil det bli stadig viktigere å produsere mat lokalt for å redusere klimagass-utslipp, øke selvforsyningsgraden, robustheten mot uforutsigbare værforhold og sving-ninger på verdensmarkedet. Ved å kombinere ledende teknologi innen landbasert oppdrett og intensive dyrkingssystemer, såkalt aquaponics og hydroponics, vil det på Dora (og andre deler av Nyhavna) kunne produseres og selges betydelige mengder mat med minimale miljøbelastninger innenfor byens grenser.