Kronikk

Demokrati satt på prøve

Norge er forpliktet gjennom en rekke internasjonale avtaler til å følge flere regler. Mangler det kunnskap om disse reglene, kan det skape utfordringer.

Først nei, så ja: Landsmøtet i Ap stemte nei til postdirektivet. Senere ble reservasjonen opphevet av regjeringen Solberg. Artikkelforfatterne mener organisasjonene har for lite kunnskap om EØS-avtalen. 

Norges tilknytning til EU blir blant annet regulert gjennom EØS-avtalen. Avtalen er den største og mest omfattende avtalen Norge har inngått internasjonalt. Avtalen gir Norge blant annet økonomiske fordeler, men koster oss på andre områder.