Debatt

Trist, trist, trist

Bondens marked i Trondheim er landets største, og kundene strømmer til Mathallen. Samtidig lar flertallet i bystyret kortsiktig profitt for noen få utbyggere ødelegge den beste matjorda for alltid.

Åker: Et vedtak i bystyret en regnfull kveld kan ødelegge matjord naturen har brukt tusenvis av år på å bygge opp. 

Denne jorda er den viktigste ressursen vi har når vi skal produsere mer mat til en voksende befolkning. Å ta vare på denne jorda er den største miljøutfordringa vi har i dag. Å beskytte denne jorda mot utbygging, slik at generasjonene etter oss har mulighet til å dyrke sin egen mat, krever langsiktig planlegging og ryggrad til å stå imot kortsiktig press fra rike utbyggere.