Kronikk

Det å bli båret av andres tro

Å tilhøre et trosfellesskap er en gave til et menneske.

Olsok: Biskop Tor Singsaas skriver om «den kollektive tro». 

I Nidaros bispedømme er «den kollektive tro» tydelig og sterk. Vi tror sammen på Jesus Kristus.