Adresseavisen mener

En fattigere by uten et godt internasjonalt skoletilbud

De private, internasjonale skolene betyr mye for Trondheims posisjon som kunnskapsby.

Trondheim International School (This) og Birralee gir tilbud til nesten 500 elever, og begge skolene har periodevis hatt lange ventelister. Hvert år tar NTNU imot rundt 600 utenlandske forskere, og litt under en tredel av disse har barn. For mange er det en forutsetning at det er internasjonale skoleplasser tilgjengelige. Det siste eksemplet er den tyske forskeren Christian Döller, som er hentet til Kavli-instituttet for å bruke nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers forskning til å løse alzheimergåten. -Det er helt av- gjørende for en internasjonal familie som oss, at Trondheim har en internasjonal skole med undervisning på engelsk, uttalte Döller til Adresseavisen.