Signert

Hva har Ivar Aasen med Pókemon å gjøre?

Nei, det handler ikke om mannen bak nynorsken – en viktig nasjonsbygger i siste halvdel av 1800-tallet. Dette handler om oljeplattformen Ivar Aasen- og nasjonsbygging i dag.

Understellet til Ivar Aasen fraktes gjennom Suez-kanalen. Plattformen koster 27 mrd og 5000 mennesker har jobbet med den.   Foto: Torgeir Anda

For noen uker siden var jeg med plattformdekket til Ivar Aasen gjennom Suezkanalen, 17 mil gjennom et område fullt av oljeressurser, religiøse, kulturelle og politiske konflikter. Plattformdekket kom fra Singapore der det ble bygget. Det ble fraktet av et kinesisk selskap 16.000 kilometer på 35 dager til feltet på Utsirahøyden. Det er omtrent like langt Aasen vandret i sitt liv. På feltet ble det løftet ned på et understell bygd på Sardinia, med millimeterpresisjon av et italiensk selskap. 15.000 tonn ble løftet på plass, inkludert et boligkvarter bygget på Stord.