Kronikk

Derfor vil vi bort fra målstyringa som har herjet skolen siden PISA-sjokket i 2001

Ansatte i skolen og skoleforskere ser ut til å ønske seg en ny kurs bort fra målstyringa som har herjet utdanningssektoren siden PISA-sjokket i 2001.

Spenning: Konflikten mellom målstyring og lærernes uavhengighet er belastende for den enkelte lærer og ødeleggende for institusjonen, mener artikkelforfatteren. 

Også i det politiske ordskiftet om målstyring er det stemmer som taler for en ny kurs. Ludvigsenutvalget peker mot en skole for framtiden der det brede samfunnsmandatet løftes fram, der den generelle delen av læreplanen kommer til heder og verdighet igjen.