Signert

Bygda vs. byen – en håpløs kamp?

Befolkningsstrømmen beveger seg uunngåelig mot byene, der finner man de største bedriftene, der finnes de fleste tilbudene og de fleste arbeidsplassene. Hvordan kan man skape ei bygd i distriktet som overlever denne tendensen?

Bygda 2.0: «I prosjektet Bygda 2.0 er intensjonen at innbyggerne kan nyte alle kvalitetene i livet på landet, uten å måtte gi slipp på følelsen av urbane muligheter» skriver Gøril Dønheim-Nilsen. 

Det er utopisk å forestille seg at alle som flytter ut av ei bygd vender tilbake til hjemstedet etter endt utdanning eller «utsveving». For å kompensere for dette svinnet er bygda avhengig av tilflytting av mennesker som ikke har familie eller nettverk etablert på stedet.