Kronikk

Verdivalg på Nidarø

Høyre har snudd 180 grader i saken pga trafikk og estetikk, etter å ha støttet planene helhjertet tidligere. Det betyr at framtida til Nor-Fishing settes i fare.

Hvordan sikre byen et attraktivt messe- og utstillingsområde, slik at Nor-Fishing og Aqua Nor fortsatt blir værende i byen? er blant spørsmålene av betydning for planene på Nidarø. 

Planen om utvidelse av Trondheim Spektrum på Nidarø har skapt en livlig debatt, og det er bra. Saken har vært til politisk behandling om lag ti ganger siden 2010, og slik hatt en løpende avklaring og avgrensning, men har ikke hatt samme engasjement utenfor Rådhuset, og det er i dag en utfordring. Den kan dessverre framstå som avgjort før den legges ut til offentlig ettersyn.