Kronikk

Laksen tilbake til havet

Dette er det vi skal leve av etter oljen.

Først i verden: Ocean Farm 1 blir verdens første havmerd. Den bygges akkurat nå, og skal gjøre det mulig å drive oppdrett på laksens betingelser, ikke utstyrets begrensninger. 

Akkurat nå bygges neste generasjons lakseoppdrett. Den skal sikre en bærekraftig utvikling av oppdrett langs norskekysten.