kronikk

«Så kom deg opp av senga og hut deg hit, ellers henter jeg deg!»

Nesten hver tredje elev slutter på videregående skole. De fleste er gutter på yrkesfag. Frafallet koster samfunnet fem milliarder kroner per kull.

Skoletrøtt elev: For å forebygge frafall i skolen er det viktig å ta tak i fravær med en gang det oppstår, skriver forskeren.  Foto: NTB/Scanpix

Antallet som ikke fullfører videregående opplæring i Norge er høyt. Rundt 30 prosent av dem som begynner, fullfører ikke i løpet av fem år. Frafallet er høyest på yrkesfag, og gutter fullfører i mindre grad enn jenter. Dette har selvsagt konsekvenser, for det enkelte individ og for samfunnet. Forskning har vist at de som ikke fullfører videregående skole har større risiko for å få en svekket tilknytning til arbeids- og samfunnsliv, med de uheldige konsekvenser det kan medføre. På de fleste statistikker der man gjerne ønsker at færrest mulig skal befinne seg, er andelen uten fullført videregående opplæring betydelig. For samfunnet er det dessuten dårlig ressursutnyttelse, vi trenger en godt utdannet befolkning, med høy kompetanse på ulike nivå. Kostnaden ved frafallet har blitt beregnet til ca. fem milliarder pr kull.