Signert

Ferdigsnakka

Det går nå en meningsbølge over landet - det vil si ganske bestemte meninger – av mange karakterisert som arbeiderpartimeninger.

Forleden dag hadde jeg besøk av en institusjon, det vil si institusjonens leder som hadde med et program over den kommende festival, der det også sto et foto av alle komiteens medlemmer, deriblant en dame med hijab. Jeg betraktet dette, også damen med hijab, tydeligvis med et litt for skarpt blikk for plutselig sa lederen med skarp røst: «Ja, hu e medlem ja – ferdigsnakka.»Hva som var ferdigsnakka skjønte jeg ikke, jeg hadde ikke sagt et ord og passet meg vel for å si et også. Og hvorfor trekker jeg det frem nå – jo fordi lederens replikk nå begynner å bli et godt bilde av vårt samfunn. Vi begynner å bli ganske ferdigsnakka.