Leder fredag 19. august 2016

Vi trenger flere håndverkere og omsorgsarbeidere

Etter flere år med reformer og kampanjer, er det fortsatt for få ungdommer som velger yrkesrettet utdanning.

Forskere spår at Norge vil få mangel på fagarbeidere dersom ikke flere ungdommer velger praktisk utdanning. 

Dette til tross for at vi trenger stadig flere håndverkere, fagarbeidere og omsorgsarbeidere. Samfunnet trenger selvsagt også akademikere, men når nesten halvparten av ungdomskullet sikter seg inn på universiteter og høyskoler, blir det sprik mellom ungdommenes valg og samfunnets behov. Vi kan ikke for all fremtid basere oss på å importere fagfolk fra land med lavere lønnsnivå enn Norge. Dette har bidratt til å undergrave yrkesfagene.