Kronikk

Igor skal skape en dansende stol på kunstindustrimuseet

De eksisterende museumsenhetene i regionen har, i et økt samarbeid med teknologimiljøet i byen, muligheten til å tilby mye av det som ønskes i et Teknologimuseum.

Maker: Igor Brki fra Kroatia er på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, der han vil skape en dansende stol som kommuniserer med publikum. Hvis alt går etter planen, kan publikum se den dansende stolen søndag 28. august. 

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) er partner i EU – prosjektet «the Creative Museum» som er et samarbeid mellom partnere fra Frankrike, Irland, Finland, England, Italia og Kroatia – museer, museumsorganisasjoner, Maker- og MuseoMix – samfunn. I tillegg er to eksterne rådgivere fra Nederland og USA tilknyttet prosjektet.